Title: Koaxiální převodovka
Other Titles: Coaxial gearbox
Authors: Hofrichterová, Petra
Advisor: Krátký Jaroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kubec Václav, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31586
Keywords: koaxiální převodovka;čelní soukolí;převod;točivý moment;otáčky;převodové mechanismy
Keywords in different language: coaxial gearbox;spur gear;transmission;torque;rpm;gear mechanisms
Abstract: Bakalářská práce obsahuje rešerši převodových mechanismů a konstrukční návrh koaxiální převodovky pro pohon dopravníku v cukrovaru. Dále práce obsahuje také návrh ozubených soukolí, hřídelí, spojů a uložení, který byl řešen pomocí softwaru KISSsoft.
Abstract in different language: This bachelor thesis includes recherche of gear mechanisms and design of coaxial gearbox for conveyor drive in suger factory. Thesis also includes the design gears, shafts, connections and bearings, which was solved by KISSsoft software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hofrichterova_BP.pdfPlný text práce4,22 MBAdobe PDFView/Open
Hofrichterova_oponent.pdfPosudek oponenta práce840,82 kBAdobe PDFView/Open
Hofrichterova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce782,36 kBAdobe PDFView/Open
Hofrichterova.pdfPrůběh obhajoby práce267,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31586

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.