Název: Volnočasové chování středoškolské mládeže na příkladu města Mostu
Další názvy: Leisure behaviour of high school teenagers on an example of the city Most
Autoři: Šedivá, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Ježek, Jiří
Oponent: Kaňka, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3159
Klíčová slova: volný čas;volnočasové aktivity;středoškolská mládež
Klíčová slova v dalším jazyce: leisure;leisure activities;high school teenagers
Abstrakt: Tato práce se zabývá volnočasovým chováním středoškolské mládeže na příkladu města Most. Právě jedinci v tomto věkovém období si začínají uvědomovat, co je pro ně opravdu důležité a svůj volný čas se snaží naplňovat podle svých představ. Teoretická část slouží k uvedení do této problematiky a je zde zdůrazněn vliv médií a negativních vlivů na středoškolskou mládež. Praktická část je nejprve věnována krátké charakteristice města Most. Následně pak bude analyzováno a současně vyhodnocováno chování středoškoláků ve městě Most na základě dotazníkového šetření.
Abstrakt v dalším jazyce: This task is dealing with leisure behavior of high school teenagers in the city of Most. Firstly individuals in this life period start to realize what is important for them and that is why they try to spend the leisure time in their opinions. The theoretical part will lead us into the problems where the emphasis is given to the influence of medias and other negative effects on high school teenagers. The practical part is firstly dedicated to the characteristic of Most. Subsequently the behavior of teenagers in the city of Most will be analyzed and evaluated on grounds of questionnaire research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarka.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sediva -V.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sediva - O.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sediva.pdfPrůběh obhajoby práce194,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3159

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.