Title: Návrh konstrukce spojení expanzního ventilu a výparníkových trubek
Other Titles: Alternative connection design of expansion valve and evaporator pipes
Authors: Albl, Jakub
Advisor: Němec Ladislav, Doc. Ing. CSc.
Referee: Jirsa Jakub, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31595
Keywords: spojení;výparník;trubky;expanzní ventil
Keywords in different language: connection;evaporator;pipes;expansion valve
Abstract: Navrhnout nový design spojení expanzního ventilu a výparníkových trubek. Nadefinovat spojovací možnosti / varianty zabezpečující těsné spojení s maximální hodnotou úniku dle OEM automobilových standardů. Toto spojení má mít mechanickou pevnost a časovou stabilitou, výběr materiálu s ohledem na OEM automobilové standardy. Nový design spojení by měl být nadefinován s ohledem na snadnou, rychlou montáž a demontáž, opakované použití.
Abstract in different language: This thesis dissert on connection design of expansion valve and evaporator pipes. Define connection options securing tight, durable and firm connection with maximal leakage according to OEM car manufacturer standards. The new design is required to be quickly and easily assembled and dissassembled and also reusable.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Jakub Albl.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFView/Open
Albl_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce731,54 kBAdobe PDFView/Open
Albl_oponent.pdfPosudek oponenta práce790,83 kBAdobe PDFView/Open
Albl.pdfPrůběh obhajoby práce264,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31595

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.