Title: Možnosti využití autonomního řízení u tramvajového vozidla
Other Titles: Possibilities of using autonomous control at the tram vehicle
Authors: Liška, Roman
Advisor: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Hříbal Pavel, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31597
Keywords: tramvajové vozidlo;autonomní;senzor
Keywords in different language: tram vehicle;autonomous;sensor
Abstract: Cílem je provést rozbor možností ve využitelnosti autonomního řízení pro tramvajová vozidla. Dále provést specifikaci požadavků s ohledem na bezpečnost provozu a jeho rizika. Výsledné řešení je ve zhodnocení využitelnosti, technických vlastností a základním návrhu uspořádání vybraných technických komponent ve vozidle
Abstract in different language: The aim is to analyze the possibilities in the use of autonomous control for tram vehicles. Additionally, specification of the requirements with regard to traffic safety and its risks. The resulting solution is to evaluate the usability, technical properties and basic design of the selected technical components in the vehicle.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Roman Liska BP2018.pdfPlný text práce3,13 MBAdobe PDFView/Open
Liska_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Liska_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce752,92 kBAdobe PDFView/Open
Liska.pdfPrůběh obhajoby práce271,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31597

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.