Název: Projekt založení centra agroturistiky
Další názvy: Project of foundation the agrotourism center
Autoři: Šimanová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Plincelnerová, Lucie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3160
Klíčová slova: agroturistika;dotace;venkovská turistika;Šumava;Brčálník
Klíčová slova v dalším jazyce: agrotourism;subvention;country tourism;Šumava;settlement Brčálník
Abstrakt: Předložená práce se zabývá tématikou agroturistiky jak v českých, tak v zahraničních podmínkách. Práce je zpracována jako celek - tedy prolíná se v ní současně teorie s praxí. V prvních kapitolách práce se čtenář seznámí s pojmy v oblasti agroturistiky a s možností subvencí tohoto cestovního ruchu jak od státu, tak ze zdrojů Evropské unie. Vhodnost lokality Šumava a současný stav vybraného subjektu agroturistiky je řešen v dalších kapitolách práce. Nedílnou součástí práce je i dotazníkové šetření a SWOT analýza objektu. Následuje vytvoření kalkulací pro zamýšlený projekt vyplývající s provedeného šetření a příprava podkladů pro dotaci na zkalkulovaný projekt.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with an agro-tourism matter both in the Czech and the external conditions. In this work there is the theory and the practice shading into each other. In the first chapters the reader gets familiar with agro-tourism expressions and with the possibility of subventions of that tourism from both the state and the European Union. The suitability of the Šumava locality and the current condition of the chosen agro-tourism subject is described in the next chapters. An inseparable part of this thesis is a questionnaire and a SWOT analysis of that object. A creation of calculations for the intended subject follows arising from the performed investigation and a preparation of foundations for the subvention of the calculated project. In the conclusion there is a summary of Šumava attractiveness for the agro-tourism and its contribution for farmers running agro-tourism.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Lenka Simanova.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simanova -V.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simanova - O.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simanova.pdfPrůběh obhajoby práce192,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3160

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.