Title: Projekt založení centra agroturistiky
Other Titles: Project of foundation the agrotourism center
Authors: Šimanová, Lenka
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Plincelnerová, Lucie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3160
Keywords: agroturistika;dotace;venkovská turistika;Šumava;Brčálník
Keywords in different language: agrotourism;subvention;country tourism;Šumava;settlement Brčálník
Abstract: Předložená práce se zabývá tématikou agroturistiky jak v českých, tak v zahraničních podmínkách. Práce je zpracována jako celek - tedy prolíná se v ní současně teorie s praxí. V prvních kapitolách práce se čtenář seznámí s pojmy v oblasti agroturistiky a s možností subvencí tohoto cestovního ruchu jak od státu, tak ze zdrojů Evropské unie. Vhodnost lokality Šumava a současný stav vybraného subjektu agroturistiky je řešen v dalších kapitolách práce. Nedílnou součástí práce je i dotazníkové šetření a SWOT analýza objektu. Následuje vytvoření kalkulací pro zamýšlený projekt vyplývající s provedeného šetření a příprava podkladů pro dotaci na zkalkulovaný projekt.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with an agro-tourism matter both in the Czech and the external conditions. In this work there is the theory and the practice shading into each other. In the first chapters the reader gets familiar with agro-tourism expressions and with the possibility of subventions of that tourism from both the state and the European Union. The suitability of the Šumava locality and the current condition of the chosen agro-tourism subject is described in the next chapters. An inseparable part of this thesis is a questionnaire and a SWOT analysis of that object. A creation of calculations for the intended subject follows arising from the performed investigation and a preparation of foundations for the subvention of the calculated project. In the conclusion there is a summary of Šumava attractiveness for the agro-tourism and its contribution for farmers running agro-tourism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Lenka Simanova.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
Simanova -V.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Simanova - O.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Simanova.pdfPrůběh obhajoby práce192,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3160

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.