Title: Návrh stavebnicového řešení dvou řiditelných náprav u vozidla
Other Titles: Modular system design of two steerable axles for vehicle
Authors: Lácha, Vlastimil
Advisor: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Gorschenek Martin, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31602
Keywords: 4ws;náprava;zadní;stavebnicová;modulární;řiditelná;3d;offroad;vozidlo;terénní;buggy;návrh;kolo
Keywords in different language: 4ws;axle;rear;modular;steerable;3d;offroad;vehicle;buggy;design;wheel
Abstract: Bakalářská práce se zabývá návrhem zadní stavebnicové řiditelné nápravy lehkého terénního vozidla. Práce obsahuje návrh zavěšení, Návrh geometrie nápravy a také výpočty kinematiky. Výsledkem je 3D model, včetně pevnostní analýzy, vytvořené pomocí software Autodesk Inventor.
Abstract in different language: This bachelor work deals with design of the rear modular steerable axle for a light offroad vehicle. The work includes suspension design, axle geometry design and kinematic calculations. The result is the 3D model with the strenght analysis created with the Autodesk Inventor software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lacha Vlastimil_BcP.pdfPlný text práce4,73 MBAdobe PDFView/Open
Lacha_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce749,2 kBAdobe PDFView/Open
Lacha_oponent.pdfPosudek oponenta práce957,99 kBAdobe PDFView/Open
Lacha.pdfPrůběh obhajoby práce252,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31602

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.