Title: Proces vzniku současné koncepce hudební výchovy v českém vzdělávacím systému
Other Titles: Origin of the current approach of the Music in the Czech educational system
Authors: Vanáč, Martin
Advisor: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Mandysová Daniela, Doc. PaedDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31630
Keywords: hudební výchova;vývoj hudební výchovy;koncepce hudební výchovy;vzdělávací programy;vzdělávací systém;komplexní výchova;učebnice hudební výchovy;současná koncepce hudební výchovy
Keywords in different language: music education;development of music education;concept of music education;educational programs;educational system;comprehensive education;textbooks of music education;contemporary concept of music education
Abstract: Tato bakalářská práce popisuje proces vzniku současné koncepce hudební výchovy v českém vzdělávacím systému. Jejím cílem je popsat tento proces a všechny okolnosti, které se ho týkají. V závěru této práce je popsána a zhodnocena současná koncepce hudební výchovy. Tato práce také obsahuje analýzu současných učebnic, které se využívají pro výuku hudební výchovy.
Abstract in different language: This bachelor thesis describes origin of the current approach of music education in the Czech educational system. Objective of this bachelor thesis is to describe this origin and all circumstances which concerns it. In the end of this bachelor thesis is described and evaluated the contemporary concept of music education. This thesis also includes analysis of contemporary textbooks of music education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Martin Vanac.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Vanac_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Vanac_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Vanac.pdfPrůběh obhajoby práce312,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31630

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.