Title: Současná česká folková scéna
Other Titles: Contemporary czech folk scene
Authors: Schmid, Daniel
Advisor: Kuhn Tomáš, Doc. Mgr. Ph.D.
Referee: Hosprová Jitka, MgA.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31637
Keywords: folková hudba;česká republika
Keywords in different language: folk music;czech republic
Abstract: Moje bakalářská práce s názvem Současná česká folková scéna, se zabývá především mladou folkovou generací a jejím přínosem. V práci představuji historii folkové hudby, její charakteristiku a podrobně popisuji současné představitele. V další části mé práce se zabývám texty současné generace, představuji také největší folkové festivaly v České republice. Součástí mé práce je také CD s ukázkami současné folkové hudby.
Abstract in different language: In this work I will talk about young folk music generations and how they changed music industry. The first part of my bachelor's thesis is about history of folk music, its attributes and main representatives of folk music. In the second part I will talk about current folk lyrics and I will mention the biggest folk festivals in Czech Republic. My bachelor's thesis includes the CD with samples of folk music.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Daniel Schmid.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Schmid_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Schmid_posudek_oponent (2).pdfPosudek oponenta práce3,32 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Schmid.pdfPrůběh obhajoby práce258,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31637

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.