Title: Pohled dobového tisku na volby v květnu 1946
Other Titles: View of the period press about election in May 1946
Authors: Žižka, Martin
Advisor: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Fischerová Eva, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31644
Keywords: volby;noviny;kampaň;československo;1946;politika;rudé právo;svobodné slovo;lidová demokracie;právo lidu;svobodné noviny;národní osvobození;mladá fronta;pravda (noviny)
Keywords in different language: elections;newspapers;campaign;czechoslovakia;1946;politics;rudé právo;svobodné slovo;lidová demokracie;právo lidu;svobodné noviny;národní osvobození;mladá fronta;pravda (newspapers)
Abstract: Diplomová práce se věnuje pohledu dobového tisku na parlamentní volby v roce 1946. Jsou zde představeny interpretace voleb od tehdejších redaktorů stranických a nadstranických listů v kontextu s poválečným vývojem Československa. Autor se zaměřuje na soupeření jednotlivých politických stran prostřednictvím novinových článků, postoj nadstranických novin a jednotlivé redaktory, kteří také zasáhli do politického a společenského dění nemalou měrou.
Abstract in different language: The diploma thesis is dedicated to the perspective of the periodical press for parliamentary elections in 1946. Here are presented the interpretations of the elections from the then editors of the party and non-partisan press in the context of the post-war development of Czechoslovakia. The author also focuses on the rivalry of individual political parties through newspaper articles, attitudes of non-partisan newspapers, and individual editors who also were part of the political and social scene to a great extent.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zizka DP.pdfPlný text práce879,82 kBAdobe PDFView/Open
Zizka - V.pdfPosudek vedoucího práce587,85 kBAdobe PDFView/Open
Zizka - O.pdfPosudek oponenta práce609,32 kBAdobe PDFView/Open
Zizka - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce226,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31644

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.