Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSkřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorBeneš, Ondřej
dc.contributor.refereeValkoun Jaroslav, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-7
dc.date.accessioned2019-03-15T10:13:14Z-
dc.date.available2017-6-30
dc.date.available2019-03-15T10:13:14Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-30
dc.identifier73612
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31646
dc.description.abstractPo druhé světové válce se svět ocitl pod vlivem dvou velmocí. Spojené státy americké se pasovaly do role obránce demokracie a Sovětský svaz rozšiřoval svůj vliv pomocí levicově orientovaných režimů. Kvůli stoupající intenzitě jaderného zbrojení mohl být přímý střet mezi těmito mocnostmi tím posledním. Konflikty se proto přesunuly na zástupná bojiště po celém světě. Jedním z těchto střetnutí byla právě válka ve Vietnamu. Francie byla po druhé světové válce ekonomicky vyčerpána a již nebyla schopná svoje kolonie v Indočíně udržet. Spojené státy ji začaly finančně i materiálně podporovat a po jejím nezdaru a následnému odchodu částečně nahradily její místo. Rozšiřující se vliv komunistů na severu země vedl k rozdělení Vietnamu na severní část pod jejich vedením, podporovanou zejména Sovětských svazem a Čínou, a jižní část, kde Spojené státy pomáhaly spíše autoritářsky zaměřenému protikomunistickému režimu. Narůstající konflikty v zemi postupně vedly k rozpoutání války s americkou účastí, proti které se na domácí scéně USA zvedla doposud největší vlna odporu. Různá protiválečná hnutí vyjadřovala svůj nesouhlas a odpor k válce, což mělo částečný vliv na skutečnost, že se prezident Johnson rozhodl znovu nekandidovat a na jeho místo byl zvolen republikánský kandidát Richard Nixon, který postupně stáhl americké jednotky ze země, a díky tomu protesty postupně ustaly. Protiválečná hnutí byla po celou dobu spíše nesourodým uskupením a jejich vliv k ukončení americké účasti přispěl jen částečně.cs
dc.format70 s. (136 664 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvietnamská válkacs
dc.subjectprotestycs
dc.subjectrichard nixoncs
dc.subjectlyndon johnsoncs
dc.subjectprotiválečné demonstracecs
dc.subjectvietnamizacecs
dc.subjectspojené státy americkécs
dc.subjectvietnamcs
dc.subjectprotiválečná hnutícs
dc.subjectobčanské nepokojecs
dc.subject60. a 70. létacs
dc.titleVliv vietnamské války na společenskou a politickou scénu Spojených států americkýchcs
dc.title.alternativeThe Influence of the Vietnam War on Social and Political Scene of the United States of Americaen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedAfter the Second World War the world found itself under the influence of two superpowers. The United States of America declared themselves the defender of democracy and the Soviet Union spread its influence through left-wing regimes. Because of the nuclear weapons develompent, direct conflict between those two superpowers could have been the last. These disputes had to be waged by proxy conflicts. One of those conflicts was the Vietnam War. France was economically exhausted after the Second World War and it was no longer able to hold onto its colonies in Indochina. The United States started to support France financially and materially and after the failure of France, they replace its place in the area. Increasing influence of Communists in the north led to a separation of Vietnam into two parts. The northern part was supported by the Soviet Union and China. In the south the United States helped the authoritarian anti-communist regime. Increasing conflict in Vietnam led to a war with American involvement. The conflict started to raise the biggest opposition on the home scene so far. Antiwar movements of all sorts were declaring their disagreement with the war which partly led to a fact, that president Johnson refused to run for a second term. The Republican candidate Richard Nixon was then elected to his post. He started to gradually withdraw American troops from Vietnam which eventually silenced the protesters. Antiwar movements were rather disparate group and their effect on ending the American involvement was only partial.en
dc.subject.translatedthe vietnam waren
dc.subject.translatedprotestsen
dc.subject.translatedrichard nixonen
dc.subject.translatedlyndon johnsonen
dc.subject.translatedantiwar demonstrationsen
dc.subject.translatedvietnamizationen
dc.subject.translatedthe united states of americaen
dc.subject.translatedvietnamen
dc.subject.translatedantiwar movementsen
dc.subject.translatedcivil unresten
dc.subject.translatedthe 1960s and the 1970sen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vietnamska valka a jeji vliv na spolecnost a politickou scenu ve Spojenych statech americkych.pdfPlný text práce931,26 kBAdobe PDFView/Open
Benes - V.pdfPosudek vedoucího práce972,56 kBAdobe PDFView/Open
Benes - O.pdfPosudek oponenta práce714,34 kBAdobe PDFView/Open
Benes - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce218,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31646

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.