Title: Ztráta perly impéria. Cesta Indie k samostatnosti.
Other Titles: Loss of Pearl of Empire. India´s path to independence.
Authors: Trnková, Iveta
Advisor: Valkoun Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Referee: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31647
Keywords: indie;dekolonizace;národní hnutí;gándhí;néhrú;džinnáh
Keywords in different language: india;decolonization;national movement;gandhi;nehru;jinnah
Abstract: Diplomová práce se zabývá průběhem dekolonizace Indie a vývojem zdejšího národního hnutí, které vyvrcholilo definitivním odrtžením od Britského impéria. Pro pochopení celého vývoje bylo nutné zaměřit se nejen na klíčové roky 1946 a 1947, ale také na zásadní události průběhu 20. století a působení tří hlavních představitelů národního hnutí. Poslední část textu se zaměřuje na analýzu problémů, kterým musela nově nezávislá Indie čelit. Cílem práce je zanalyzovat průběh indického emancipačního procesu, který byl zcela bezpochyby dlohoudobou záležitostí a neobešel se bez problémů, které ovlivnily budoucnost celého indického subkontinentu.
Abstract in different language: This diploma thesis is focuses on the course of decolonization of India and the development of the national movement, which culminated in a definitive separation from the British Empire. To understand the whole development, it was necessary to focus not only on the key years 1946 and 1947, but also on the major events of the 20th century and the activities of the three main representatives of the national movement. The last part of the text is focuses on analyzing the problems which was faced by newly independent India. The aim of the thesis is to analyze the course of the Indian emancipation process, which was undoubtedly a long-term issue and did not fail without problems that influenced the future of the entire Indian subcontinent.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Trnkova Iveta.pdfPlný text práce907,44 kBAdobe PDFView/Open
Trnkova - V.pdfPosudek vedoucího práce579,64 kBAdobe PDFView/Open
Trnkova - O.pdfPosudek oponenta práce618,48 kBAdobe PDFView/Open
Trnkova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce211,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31647

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.