Title: Využití SWOT analýzy v sebereflexi začínajícího učitele MŠ
Other Titles: Using SWOT Analysis in the Self-Reflection of a Novice Kindergarten Teacher
Authors: Říhová, Jaroslava
Advisor: Podpera Milan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31665
Keywords: učitel;začínající učitel;mateřská škola;kompetence;reflexe;sebereflexe;swot analýza;diagram
Keywords in different language: teacher;novice teacher;kindergarten;competence;reflection;self-reflection;swot analysis;diagram
Abstract: Tato bakalářská práce definuje pojmy jako učitel, začínající učitel, reflexe, sebereflexe a SWOT analýza. Cílem je zjistit, zda je marketingová strategie SWOT analýza vhodným nástrojem pro sebereflexi pro začínající učitele v mateřských školách. Diagramy SWOT analýzy byly rozdány respondentům a následně vyhodnoceny. Zkoumání probíhalo mezi studentkami 3. ročníku Západočeské univerzity na Pedagogické fakultě, obor Učitelství pro MŠ.
Abstract in different language: This bachelor thesis defines words as teacher, novice teacher, reflection, self-reflection and SWOT analysis. The aim is to find out the SWOT marketing strategy is a suitable tool for self-reflection for novice teachers in kindergartens. SWOT analysis diagrams were distributed to respondents and subsequently evaluated. The study was carried out among the students in the 3rd year of studies of the University of West Bohemia, the Faculty of Education, specializing in Teaching for Kindergartens.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rihova_Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Rihova VP.pdfPosudek vedoucího práce638,44 kBAdobe PDFView/Open
Rihova OP.pdfPosudek oponenta práce642,24 kBAdobe PDFView/Open
Rihova O.pdfPrůběh obhajoby práce369,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31665

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.