Title: Vývojová dysplazie kyčelní a její konzervativní léčba
Other Titles: Developmental dysplasia of the hip and its conservative treatment
Authors: Bartošová, Simona
Advisor: Černý Pavel, Ing. Ph.D.
Referee: Firýtová Rita, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31677
Keywords: acetabulum;femur;kyčelní dysplazie;kyčelní kloub;vývojová vada;vdk
Keywords in different language: acetabulum;femur;hip dysplasia;hip joint;developmental disorder;ddh
Abstract: Bakalářská práce mapuje problematiku nejčastější vývojové vady kyčelního kloubu, kyčelní dysplazii. Popisuje zásadní mechanismy vzniku onemocnění, diagnostické metody a možnosti následné intervence. Jádro práce tvoří především jednotlivé způsoby konzervativní léčby praktikované jak v České republice, tak i jinde ve světě. Popsány jsou aktuálně používané tuzemské i zahraniční ortotické pomůcky, ale také alternativní přístupy zahrnující fyzioterapeutické postupy, nebo způsoby polohování dítěte.
Abstract in different language: The bachelor thesis charts problematics of the most common developmental disease, dysplasia of the hip joint. The thesis describes crucial mechanisms of its origin, diagnostic methods and possibilities of follow-up intervention. The main idea is represented by conservative methods used both in Czech republic and abroad. Currently used domestic and foreign approaches including physiotherapy methods or positioning of the baby are described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE..pdfPlný text práce2,84 MBAdobe PDFView/Open
Bartosova - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Bartosova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce156,42 kBAdobe PDFView/Open
BP - Bartosova.pdfPrůběh obhajoby práce451,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31677

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.