Název: Analýza potřeb a přání veřejnosti v Chotíkově a návrhy řešení
Další názvy: Analysis of Needs and Wishes of the Public in the Community Chotíkov and Proposals of Possible Solutions
Autoři: Vondrášková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Blažek, Vítězslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3168
Klíčová slova: obec;marketingový výzkum;dotazník;fondy Evropské unie;řešení
Klíčová slova v dalším jazyce: community;marketing research;questionnaire;European union funds;solution
Abstrakt: Práce je zaměřena na analýzu přání a potřeb veřejnosti v obci Chotíkov a na návrhy řešení. Součástí práce je výzkum provedený mezi členy zastupitelstva a obyvateli. Cílem práce bylo poskytnout cenné informace o mínění občanů zastupitelstvu obce a přispět tak ke zlepšení života v obci Chotíkov. Byla navržena řešení v oblasti infrastruktury, životního prostředí, volnočasových aktivit.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on analysis of wishes and needs of the public and their proposals of solution in the community Chotikov. A part of this thesis is a research made among the local government in the community and its inhabitants. The purpose of this thesis is to provide valuable information about the public opinion to the local government in order to improve the level of life in Chotikov. Proposals in the fields of infrastructure, environment and leisure activities were made.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC Analyza potreb a prrani verejnosti v Chotikove a navrhy reseni.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vondraskova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vondraskova- O.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vondraskova.pdfPrůběh obhajoby práce189,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3168

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.