Title: Analýza potřeb a přání veřejnosti v Chotíkově a návrhy řešení
Other Titles: Analysis of Needs and Wishes of the Public in the Community Chotíkov and Proposals of Possible Solutions
Authors: Vondrášková, Jana
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Blažek, Vítězslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3168
Keywords: obec;marketingový výzkum;dotazník;fondy Evropské unie;řešení
Keywords in different language: community;marketing research;questionnaire;European union funds;solution
Abstract: Práce je zaměřena na analýzu přání a potřeb veřejnosti v obci Chotíkov a na návrhy řešení. Součástí práce je výzkum provedený mezi členy zastupitelstva a obyvateli. Cílem práce bylo poskytnout cenné informace o mínění občanů zastupitelstvu obce a přispět tak ke zlepšení života v obci Chotíkov. Byla navržena řešení v oblasti infrastruktury, životního prostředí, volnočasových aktivit.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on analysis of wishes and needs of the public and their proposals of solution in the community Chotikov. A part of this thesis is a research made among the local government in the community and its inhabitants. The purpose of this thesis is to provide valuable information about the public opinion to the local government in order to improve the level of life in Chotikov. Proposals in the fields of infrastructure, environment and leisure activities were made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC Analyza potreb a prrani verejnosti v Chotikove a navrhy reseni.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
Vondraskova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Vondraskova- O.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Vondraskova.pdfPrůběh obhajoby práce189,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3168

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.