Title: Biomechanika a stavba transfemorálních protéz
Other Titles: Biomechanic and construction of transfemoral prostheses
Authors: Janda, Kryštof
Advisor: Křen Jiří, Prof. Ing. CSc.
Referee: Firýtová Rita, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31681
Keywords: biomechanika;transfemorální protézy;stavba transfemorálních protéz;biomechanika kolenních kloubů;stehenní amputace
Keywords in different language: biomechanics;transfemoral prosthesis;construction of transfemoral prosthesis;biomechanics of knee joints;above-knee amputation
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na stavbu transfemorálních protéz s využitím znalostí biomechaniky. V práci jsou popsány vybrané aspekty důležité pro dobré řešení problémů stavby transfemorálních protéz s využitím informací ze zahraniční i domácí odborné literatury a možností dalšího využití jako ucelený odborný text.
Abstract in different language: Bachelor thesis focuses on the construction of transfemoral prostheses using the knowledge of biomechanics. The thesis describes selected aspects important for the good solution of the problems of transfemoral prosthesis construction using information from foreign and domestic literature and possibilities of further use as a comprehensive expert text.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Krystof Janda.pdfPlný text práce3,19 MBAdobe PDFView/Open
Janda - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Janda - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce161,2 kBAdobe PDFView/Open
BP - Janda.pdfPrůběh obhajoby práce453,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31681

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.