Název: Nákupní chování zákazníků v obci Blížejov
Další názvy: Consumer behavior in the village Blížejov
Autoři: Weberová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Cimler, Petr
Oponent: Šabatková, Martina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3170
Klíčová slova: spotřebitel;zákazník;nákupní chování;hlavní nákupní místa
Klíčová slova v dalším jazyce: consumer;customer;purchase behaviour;main purchase places
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na nákupní chování zákazníků v obci Blížejov. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické práci se klade důraz na nákupní chování spotřebitelů. Dále je popsán rozdíl mezi spotřebitelem a zákazníkem. Více specifikovány jsou faktory ovlivňující nákupní chování spotřebitele a modely chování spotřebitele. Teoretická část se dále zabývá chováním zákazníka na trhu se spotřebním zbožím. Popsány jsou také typy prodejen, které mohou spotřebitelé za účelem nákupu navštívit. V praktické části je představena blíže obec Blížejov, její místní části a obchodní vybavenost této obce. Součástí praktické práce je také výčet míst, která mohou obyvatelé obce Blížejov pravděpodobně navštívit za účelem nákupů. Dalším bodem je dotazníkové šetření. Respondenti odpovídali na otázky týkající se jejich nákupního chování. Na základě vyhodnocení tohoto průzkumu se ve shrnutí práce objevují důležité informace o nákupním chování obyvatel obce Blížejov.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on the purchase behaviour of the consumers in the village Blížejov. The work is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part the importance is emphasized to purchase behaviour of the consumers. There is also described a difference between consumer and costumer. More specified are factors that influenced purchase behaviour of the consumer and types of behaviour of the consumer. There are also described kinds of stores, which consumers can visit. The practical part presents behaviour of the customer in the market with consumer products. In the practical part there is presented the village Blížejov, its local parts and shopping equipment of this village. The part of the practical work is also list of places, that inhabitants of the village Blížejov can probably visit because of shopping. Next point is survey. Respondents answered questions about their purchase behaviour. On basis of the evaluation of this survey, the present work contains very important information about purchase behaviour of the consumers from the village Blížejov.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Nakupni chovani zakazniku v obci Blizejov, Barbora Weberova.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Weberova -V.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Weberova - O.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Weberova.pdfPrůběh obhajoby práce197,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3170

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.