Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPoková Petra, Mgr.
dc.contributor.authorDudek, David
dc.contributor.refereeStašková Šárka, Mgr.
dc.date.accepted2018-6-20
dc.date.accessioned2019-03-15T10:13:37Z-
dc.date.available2016-1-31
dc.date.available2019-03-15T10:13:37Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-28
dc.identifier76345
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31701
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřená na fyzioterapii u pacientů s Bechtěrevovou chorobou. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána kineziologie axiálního skeletu, etiologie, patogeneze, stádia onemocnění, klinický obraz, různé možnosti diagnostiky, léčba a složky samotného vyšetření pacienta. V praktické části jsou vymezené cíle práce, hypotézy, kazuistická šetření třech pacientů, výsledky, diskuze a závěr. Výsledky kazuistického šetření dokazují, že fyzioterapeutickou intervencí lze zvýšit funkční zdatnost nemocného. Za určitých okolností je možné zvýšit pohyblivost páteře a také amplitudu hrudníku.cs
dc.format89 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmorbus bechtěrev-fyzioterapiecs
dc.titleFyzioterapie u Morbus Bechtěrevcs
dc.title.alternativePhysiotherapy in Morbus Bechterew´s Diseaseen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis is focused on physiotherapy for patients with Bechterew's disease. This thesis is divided into the theoretical and practical part. In the theoretical part, kinesiology of the axial skeleton, etiology, pathogenesis, stage of the disease, clinical picture, various diagnostic possibilities, treatment and components of the patient's examination itself are described. The practical part of the work defines objectives, hypotheses, casuistic investigation of three patients, results, discussion and conclusion. Casuistic investigations show that physiotherapeutic intervention can increase the functional ability of the patient. Under certain circumstances, it is possible to increase the spinal mobility as well as the amplitude of the chest.en
dc.subject.translatedmorbus bechterew's disease-physiotherapyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakala_r_ska_ pra_ce David Dudek.pdfPlný text práce853,79 kBAdobe PDFView/Open
Dudek - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Dudek - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
BP - Dudek.pdfPrůběh obhajoby práce452,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31701

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.