Název: Nákupní a prodejní strategie firmy ALPINE PRO STORES, s. r. o.
Další názvy: Buying and Selling Strategy of the Company ALPINE PRO STORES, s. r. o.
Autoři: Zieglerová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Cimler, Petr
Oponent: Hommerová, Dita
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3171
Klíčová slova: nákup;vlastní prodej;marketingové nástroje
Klíčová slova v dalším jazyce: purchasing;sales;marketing tools
Abstrakt: Téma bakalářské práce je nákupní a prodejní strategie vybrané firmy. Ve své bakalářské práci jsem se zabývala především analýzou procesu nákupu a prodeje zboží ve firmě ALPINE PRO STORES, s. r. o. Tato práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická a vysvětluje základní pojmy podle odborné literatury. Praktická část řeší problematiku, která se týká nákupu zboží, pohybu zboží a dokladů od výrobce přes centrální sklad až do maloobchodní jednotky (prodejny), vlastní prodej zboží a marketing. Marketing zahrnuje následující marketingové nástroje: reklama, podpora prodeje, vztahy s veřejností, přímý marketing. Cílem společnosti je spokojený zákazník, který se bude vracet a bude šířit dobré jméno společnosti. V závěru práce jsou uvedeny návrhy na opatření a zhodnocení těchto procesů.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of the bachelor thesis is Buying and Selling Strategy of a Chosen Company. I was mostly interested in the analysis of the process of purchasing and sales strategy in the company ALPINE PRO STORES, ltd. The work consists of two parts. The first one is theoretical and explains the basic terminology. The practical part is about issues concerning purchasing of goods, goods and invoices shipping from a producer through a central stock up to a shop, goods sales and marketing. Marketing includes following marketing tools: publicity, trade promotions, relations with public, direct marketing. The goal of the company is a satisfied customer who will come back and who will speak well about the company. In my conclusion I suggest some measures and evaluation of these processes
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zieglerova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zieglerova- O.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zieglerova.pdfPrůběh obhajoby práce202,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3171

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.