Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRyba Lukáš, Mgr.
dc.contributor.authorPopovičová, Věra
dc.contributor.refereeRybová Štěpánka, Mgr.
dc.date.accepted2018-6-19
dc.date.accessioned2019-03-15T10:13:40Z-
dc.date.available2016-1-31
dc.date.available2019-03-15T10:13:40Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-29
dc.identifier76355
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31711
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá fasciální tkání a možnostmi, které práce s touto tkání, nabízí. Popisuje nejnovější poznatky a vědecké výzkumy, které aktuálně v této oblasti probíhají. Poskytuje též informace o současných terapeutických možnostech, jimiž lze fasciální tkáň ovlivnit nebo skrze ni působit na regulační, imunitní a regenerační procesy v lidském organismu. Přibližuje metodu fasciálního strečinku s prvky foam rollingu a hatha jógy. Na základě výsledků souboru 15 probandů, 7 žen a 8 mužů, s věkovým průměrem 29,8 let, předkládá relevantní vliv této metody na rozsah pohybu v kyčelním kloubu.cs
dc.format95 scs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=76355-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfasciecs
dc.subjectrozsah pohybu v kyčelním kloubucs
dc.subjectfasciální strečinkcs
dc.subjectjógacs
dc.subjectfoam rollingcs
dc.subjectmanuální a pohybová terapie fasciální tkáněcs
dc.titleSledování změn rozsahu pohybu u techniky fasciálního strečinkucs
dc.title.alternativeMonitoring changes in range of motion at fascial stretching techniquesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra fyzioterapie a ergoterapiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis deals with the fascial tissue and the possibilities, which work with this tissue, offers. It describes the latest findings and scientific research currently under way. It also provides information on the contemporary therapeutic options that can affect the fascial tissue or act through this tissue upon regulatory, immune and regenerative processes in the human body. It also approaches fascial stretching with techniques of foam rolling and hatha and jin yoga. Based on the results of a group of 15 probands, 7 women and 8 men, with a mean age of 29.8 years, relevant effect of this method on the range of motion in hip joint is indicated.en
dc.subject.translatedfasciaen
dc.subject.translatedrange of motion in hip jointen
dc.subject.translatedfascial stretchingen
dc.subject.translatedyogaen
dc.subject.translatedfoam rollingen
dc.subject.translatedmanual and movememt therapy of fascial tissueen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Vera Popovicova.pdfPlný text práce3,09 MBAdobe PDFView/Open
Popovicova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Popovicova - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce181,5 kBAdobe PDFView/Open
BP - Popovicova.pdfPrůběh obhajoby práce470,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31711

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.