Title: Manipulace s dítětem v kojeneckém věku
Other Titles: Manipulation of an infant
Authors: Spilková, Michaela
Advisor: Obytová Petra, Mgr.
Referee: Ryba Lukáš, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31716
Keywords: manipulace;neuromotorický vývoj;handling;bobaht koncept;vojtova reflexní lokomoce
Keywords in different language: manipulation;neuromotor development;disorder of psychomotor development;treatment according to vojta;bobath concept
Abstract: Práce představuje souhrn poznatků zaměřujících se na manipulaci s kojenci nejen v rámci běžných denních činností (Activities of Daily Living, ADL), ale přibližuje i jednotlivé fyzioterapeutické metody či koncepty v dětské rehabilitaci hojně využívané. Teoretická část shromažďuje stále vyvíjející se informace o neuromotorickém vývoji dítěte do 1. roku, jeho možných odchylkách včetně základních neurologických vyšetření a možnostech terapie. Dále obsahuje základy správné manipulace v běžných denních činnostech. Praktická část je koncipována tak, aby aplikovala tyto poznatky v praxi na vybraných pacientech kojeneckého věku a zároveň vyhodnotila aktuální situaci, týkající se informovanosti širší laické veřejnosti o dané problematice.
Abstract in different language: Bachelor thesis is a summary of findings, dealing with the manipulation of infants, not only in their daily activities (ADL), but it also demonstrates the individual physiotherapeutic methods or concepts, widely used as rehabilitation in children. The theoretical part collects evolving information about the neuromotoric development of an infant, its possible deviations, including basic neurological examinations and therapies. It also contains the basics of proper manipulation in day-to-day activities. The practical part is designed to apply this information in practical treatment of selected infants and to evaluate the current situation concerning the awareness of the general public about the given issue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Michaela Spilkova.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
Spilkova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce206,59 kBAdobe PDFView/Open
Spilkova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce208,43 kBAdobe PDFView/Open
BP -Spilkova.pdfPrůběh obhajoby práce458,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31716

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.