Title: Životní cyklus (LCA) pevných biopaliv
Other Titles: Life cycle (LCA) of solid biofuels
Authors: Randa, Stanislav
Advisor: Ščerba Eduard, Mgr. Ph.D.
Referee: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31731
Keywords: pevná biopaliva;zdroje biopaliv;životní cyklus pevných biopaliv;biomasa;využití biopaliv;výroba biopaliv;distribuce biopaliv.
Keywords in different language: solid biofuels;biofuels sources;life cycle of solid biofuels;biomass;use of biofuels;biofuels production;biofuels distribution
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá pevnými biopalivy, jejich výrobou a využitím v České republice a v EU. Konkrétně se zaměřením na jejich zdroje, environmentální a ekonomické požadavky na výrobu a distribuci, včetně návrhu na optimální způsob využití pevných biopaliv z hlediska životního cyklu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with solid biofuels, their production and utilization in the Czech republic and the EU. Specifically, focusing on their resources, environmetnal and economic requirements for production and distribution, including a proposal for an optimal way of using life cycle biofuels.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stanislav Randa - Zivotni cyklus (LCA) pevnych biopaliv.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
075111_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce324,68 kBAdobe PDFView/Open
075111_oponent.pdfPosudek oponenta práce275,95 kBAdobe PDFView/Open
075111_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce262,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31731

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.