Název: Zhodnocení ekonomického vývoje vybraných společností před a po jejich začlenění do nadnárodních struktur
Další názvy: Evaluation of the economic development of selected companies before and after their integration into transnational structures
Autoři: Čadková, Věra
Vedoucí práce/školitel: Kotková Martina, Ing. Ph.D.
Oponent: Bárková Dana, Ing. Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31789
Klíčová slova: globalizace;finanční analýza;nadnárodní společnosti;fúze a akvizice
Klíčová slova v dalším jazyce: globalization;financial analysis;transnational corporation;mergers and acquisitions
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá situací českých firem v procesu globalizace a zhodnocením ekonomického vývoje vybraných českých společností před a po jejich začlenění do nadnárodních struktur. Teoretická část obsahuje vysvětlení základních pojmů týkající se globalizace a nadnárodních firem, popis procesu globalizace a jejích vývojových trendů v České republice a popis metod finanční analýzy, které budou použity pro zhodnocení finančního vývoje podniků. V praktické části jsou vybrané metody aplikovány na množinu vybraných podniků a na základě výsledků jsou definována finanční specifika podniků po jejich převzetí nadnárodní společností.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis deals with situation of Czech companies in process of globalization and evaluation of the economic development of selected Czech companies before and after their integration into transnational structures. The theoretical part descibes process of globalization in Czech Republic and includes a list of methods of financial analysis, which are used in analysis. The practical part includes application of selected methods to the selected group of companies. On the basis of the results, financial specifics of companies after their integration into transnational structures are definited.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Cadkova.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16N0073Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce422,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16N0073Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce867,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16N0073Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce231,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31789

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.