Název: Vytvoření aplikace pro sběr medicínských dat v rámci projektových dnů
Další názvy: Application for collecting medical data for project days
Autoři: Šnejdar, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Brůha Petr, Ing.
Oponent: Vařeka Lukáš, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31792
Klíčová slova: neuroinformatická laboratoř;sběr dat;webová aplikace;datové úložiště
Klíčová slova v dalším jazyce: neuroinformatic laboratory;data collection;web application;data storage
Abstrakt: Hlavním cílem této diplomové práce je prozkoumání možností sběru dat a vytvoření softwarové infrastruktury pro získávání a ukládání naměřených údajů v neuroinformatické laboratoři během projektových dnů. Analytická část práce se věnuje jednotlivým experimentům a vytvoření konceptu měření. Realizační část popisuje implementaci webové aplikace, její testování a průběh měření. Přínosem vytvořené aplikace je možnost pořízení unikátní kolekce dat, která zahrnuje heterogenní data a metadata vztahující se k fyzickému stavu a mentálnímu rozpoložení člověka.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this thesis is to explore possibilities of data collection and creation of software infrastructure for data collection in neuroinformatic laboratory during project days. The theoretical part deals with experiments and concept of measurement. The implementation part describes developed web application, its testing and measurement process. The main benefit of this application is possibility of unique data collection acquisition including heterogenous data and metadata representing physical and mental state of measured subject
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pavel_Snejdar_diplomova_prace_2018.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0031Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce962,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0031Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce664,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0031Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce258,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31792

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.