Název: Návrh a realizace Oracle Standby technologie v prostředí ZČU
Další názvy: Design and implementation of Oracle Standby technology in environment ZČU
Autoři: Čermák, Michal
Vedoucí práce/školitel: Jiroušek Petr, Ing.
Oponent: Kvoch Martin, Ing.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31794
Klíčová slova: oracle;data guard;databáze;ochrana;dostupnost
Klíčová slova v dalším jazyce: oracle;data guard;database;protection;availability
Abstrakt: Standby technologie je součástí produktu Oracle Data Guard od společnosti Oracle. Tento produkt je zaměřen na zajištění dostupnosti a ochrany dat. Předložená práce prezentuje možnosti Oracle Data Guard. V úvodní části je charakteristika problematiky ochrany dat a popis Oracle Data Guard s výběrem vhodné implementace, která bude nejlépe chránit data univerzitního informačního systému. Na tomto teoretickém základě staví praktická část, popisující návrh a implementaci konkrétního řešení produktu Oracle Data Guard včetně následných testů funkčnosti implementovaného řešení. V neposlední řadě je uvedeno, co tento produkt nabízí z pohledu běžného uživatele. Na závěr je uvedeno zhodnocení implementovaného řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: Standby technology is part of product Oracle Data Guard developed by Oracle Corporation. This product provides data availability and disaster recovery. This thesis aims to present ability of Oracle Data Guard. Theoretical part of the paper describes theory of data protection and description of Oracle Data Guard with selection of suitable implementation for data protection of university information system. The practical part is based on the theoretical part and describes design and implementation solution of product Oracle Data Guard inclusive of tests of functions. In conclusion, what product offers common user and the result of thesis are evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova_prace.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0036Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce511,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0036Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce510,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0036Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce236,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31794

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.