Název: Systém pro automatickou kontrolu samostatných prací vytvořených v MS Access
Další názvy: System for Automatic Checking of Student Works Created in MS Access
Autoři: Kinkor, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Potužák Tomáš, Ing. Ph.D.
Oponent: Holý Lukáš, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31796
Klíčová slova: microsoft access;automatická kontrola;plagiarismus;validace;validátor;portál zču
Klíčová slova v dalším jazyce: microsoft access;automatic checking;plagiarismu;validation;validator;portal zču
Abstrakt: Cílem této práce je navrhnout a implementovat systém, který umožní automatické kontrolování databázových souborů vytvořených v aplikaci Microsoft Access. Podstatou kontroly je ověření existence a struktury objektů uložených v databázových souborech dle uživatelem zadaných kritérií, další částí pak je detekce plagiarismu na základě podobnosti databází. Vytvořené řešení se skládá z aplikace s grafickým rozhraním a části adaptované pro použití v rámci validátoru studentských prací na portálu ZČU. Výsledkem této práce je systém schopný automaticky vyhodnocovat samostatné práce s ohledem na splnění zadání a vyučujícím tak usnadnit jejich kontrolu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes a design and implementation of a system for automatic checking of database files created in Microsoft Access. The goal is to automatically check structure and content of databases against rules specified by a user. In addition, the system is also able to detect plagiarism among databases. The presented solution consists of an application with a graphical user interface and a tool adapted for use in cooperation with a student works validator, which is part of ZČU portal. This system has the ambition to reduce an amount of time needed for manual checking of fulfilment of students' works objectives.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kinkor_A16N0040P_DP.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16N0040Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce724,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16N0040Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce427,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16N0040Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce240,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31796

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.