Title: Návrh číslicového zvukového efektu a jeho implementace ve~ formě VST pluginu
Other Titles: Digital Sound Effect Design and Implementation as VST Plug-in
Authors: Kleisner, Tomáš
Advisor: Ekštein Kamil, Ing. Ph.D.
Referee: Mautner Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31797
Keywords: zvukové efekty;vst;zpracování číslicového signálu;lineární predikce;lpc;plugin;vícepásmové zkreslení
Keywords in different language: sound effects;vst;digital sound processing;linear prediction;lpc;plugin;multiband distortion
Abstract: Cílem této práce je seznámení s technologií Virtual Studio Technology (VST) a návrh a implementace číslicového zvukového efektu jako VST pluginu. Práce se zabývá základními technikami zpracování číslicového zvukového signálu s ohledem na potřeby realizace efektu, dostupnými vývojovými nástroji a frameworky a prozkoumáním open-source implementací VST pluginů. Výsledkem této práce je zvukový efekt vícepásmového zkreslení realizovaný jako VST plugin s implementací funkce pro zkreslení zvuku založené na lineární predikci, který je použitelný v hostitelských aplikacích DAW pro nahrávání a zpracování zvuku
Abstract in different language: The goal of this thesis is to learn about Virtual Studio Technology (VST) and to design and implement digital sound effect as VST plugin. The thesis is about basic digital audio signal processing techniques used in digital effect design, available plugin design tools and frameworks and exploration of open-source plugin implementations. The result of this work is multiband distortion VST plugin with the implementation of distortion function based on a linear prediction. This plugin can be used within host DAW applications for sound recording and processing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kleisner_Tomas.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
A16N0041Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce903,85 kBAdobe PDFView/Open
A16N0041Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce834,17 kBAdobe PDFView/Open
A16N0041Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce207,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31797

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.