Název: Návrh číslicového zvukového efektu a jeho implementace ve~ formě VST pluginu
Další názvy: Digital Sound Effect Design and Implementation as VST Plug-in
Autoři: Kleisner, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Ekštein Kamil, Ing. Ph.D.
Oponent: Mautner Pavel, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31797
Klíčová slova: zvukové efekty;vst;zpracování číslicového signálu;lineární predikce;lpc;plugin;vícepásmové zkreslení
Klíčová slova v dalším jazyce: sound effects;vst;digital sound processing;linear prediction;lpc;plugin;multiband distortion
Abstrakt: Cílem této práce je seznámení s technologií Virtual Studio Technology (VST) a návrh a implementace číslicového zvukového efektu jako VST pluginu. Práce se zabývá základními technikami zpracování číslicového zvukového signálu s ohledem na potřeby realizace efektu, dostupnými vývojovými nástroji a frameworky a prozkoumáním open-source implementací VST pluginů. Výsledkem této práce je zvukový efekt vícepásmového zkreslení realizovaný jako VST plugin s implementací funkce pro zkreslení zvuku založené na lineární predikci, který je použitelný v hostitelských aplikacích DAW pro nahrávání a zpracování zvuku
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this thesis is to learn about Virtual Studio Technology (VST) and to design and implement digital sound effect as VST plugin. The thesis is about basic digital audio signal processing techniques used in digital effect design, available plugin design tools and frameworks and exploration of open-source plugin implementations. The result of this work is multiband distortion VST plugin with the implementation of distortion function based on a linear prediction. This plugin can be used within host DAW applications for sound recording and processing.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Kleisner_Tomas.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16N0041Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce903,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16N0041Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce834,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16N0041Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce207,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31797

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.