Název: Implementace generátoru datových pohledů pro vytváření sestav ve webové aplikaci DCIx
Další názvy: The implementation of the data views generator for the reports creation in the DCIx web application
Autoři: Dobřička, Petr
Vedoucí práce/školitel: Brnka Jan, Ing.
Oponent: Dostal Martin, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31806
Klíčová slova: dcix;metadata;sql;ms sql server;report;spojování tabulek;generování dotazu;datové pohledy
Klíčová slova v dalším jazyce: dcix;metadata;sql;ms sql server;report;table join;query generation;data views
Abstrakt: Tato práce se zabývá návrhem a implementací nástroje, který umožňuje uživateli aplikace DCIx tvorbu nového datového pohledu. Je určen pro uživatele se znalostí dat v DCIx, ale neznalostí jazyka SQL. Prozkoumali jsme šest existujících nástrojů a rozhodli se implementovat vlastní prototyp. Zabýváme se zde možnostmi a generováním dotazu SELECT jazyka SQL a~rozebíráme problematiku spojování entit. To je využito v prototypu společně s nově definovanými metadaty, která přestavují databázovou strukturu aplikace DCIx. Metadata s váhami slouží k nápovědě uživateli při spojování entit. K nápovědě používáme také přidané statistiky a informace. O jaké statistiky a informace se zde jedná podrobně popisujeme a uvádíme, jak je získat. Výsledný prototyp jsme otestovali na předem připravených uživatelských scénářích.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the design and implementation of a tool that allows the DCIx user to create a new data view. It is intended for users with knowledge of data in DCIx, but not knowledge of SQL. We researched six existing tools and decided to implement our own prototype. We are discussing the options and generation of the SQL SELECT query and analyze the problematics of joining entities. This is used in the prototype together with the newly defined metadata that represents the database structure of DCIx. Metadata with weight is used to help the user to join entities. We also use statistics and information to help the user. We describe what statistics and information are involved and how to obtain them. We tested the resulting prototype on beforehand prepared user scenarios.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dobripet.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0055Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce351,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0055Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce336,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0055Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce235,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31806

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.