Title: Rozšíření skriptovacích možností programu EasyArchiv
Authors: Kořínek, Patrik
Advisor: Brunner David, Ing.
Referee: Dostal Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31807
Keywords: skriptování;easyarchiv;easybuilder;javascript;com;klient-server architektura
Keywords in different language: scripting;easyarchiv;easybuilder;javascript;com;client-server architecture
Abstract: Tato práce si klade za cíl rozšíření systému pro správu dokumentů EasyArchiv o možnost spouštění uživatelského kódu v klientských aplikacích. Toto rozšíření by mělo umožnit lepší interakci s uživateli systému pomocí přidání klientského skriptování k existujícím programům systému. Skriptování by mělo umožňovat interakci se systémem a vizualizaci uživatelských dialogů. Způsob implementace řešení byl vybrán po analýze systému EasyArchiv a skriptovacích jazyků, které by potencionálně mohly být k tomuto rozšíření použité. Výsledné řešení umožňuje vytváření JavaScript skriptů spouštěných v prostředí klientských aplikací.
Abstract in different language: This work aims to enhance the EasyArchiv system in order to enable execution of user generated code in client environments. The enhancement should allow improved user interaction by creating an option to add client scripts to existing programs. Client scripts should be able to interact with the system and display user dialogs. Implementation of the solution began after analysis of both the EasyArchiv system and all scripting languages that could be used for this enhancement. The result of this work allows the creation of JavaScript scripts that run in the environment of the client applications.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korinek_Patrik_2018.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
A15N0066Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce416,39 kBAdobe PDFView/Open
A15N0066Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce480,6 kBAdobe PDFView/Open
A15N0066Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce230,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31807

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.