Název: Rozšíření skriptovacích možností programu EasyArchiv
Autoři: Kořínek, Patrik
Vedoucí práce/školitel: Brunner David, Ing.
Oponent: Dostal Martin, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31807
Klíčová slova: skriptování;easyarchiv;easybuilder;javascript;com;klient-server architektura
Klíčová slova v dalším jazyce: scripting;easyarchiv;easybuilder;javascript;com;client-server architecture
Abstrakt: Tato práce si klade za cíl rozšíření systému pro správu dokumentů EasyArchiv o možnost spouštění uživatelského kódu v klientských aplikacích. Toto rozšíření by mělo umožnit lepší interakci s uživateli systému pomocí přidání klientského skriptování k existujícím programům systému. Skriptování by mělo umožňovat interakci se systémem a vizualizaci uživatelských dialogů. Způsob implementace řešení byl vybrán po analýze systému EasyArchiv a skriptovacích jazyků, které by potencionálně mohly být k tomuto rozšíření použité. Výsledné řešení umožňuje vytváření JavaScript skriptů spouštěných v prostředí klientských aplikací.
Abstrakt v dalším jazyce: This work aims to enhance the EasyArchiv system in order to enable execution of user generated code in client environments. The enhancement should allow improved user interaction by creating an option to add client scripts to existing programs. Client scripts should be able to interact with the system and display user dialogs. Implementation of the solution began after analysis of both the EasyArchiv system and all scripting languages that could be used for this enhancement. The result of this work allows the creation of JavaScript scripts that run in the environment of the client applications.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Korinek_Patrik_2018.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0066Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce416,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0066Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce480,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0066Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce230,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31807

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.