Název: Aplikace s možností injekce chyb pro ověřování kvality testů
Další názvy: Application with error injection capability for tests quality verification
Autoři: Matyáš, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Herout Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Bureš Miroslav, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31808
Klíčová slova: spring framework;sir;mutační testování;black-box testování;komponenty;bean;maven;vkládání chyb;vkládání závislostí
Klíčová slova v dalším jazyce: spring framework;sir;mutation testing;black-box testing;components;bean;maven;error injection;dependency injection
Abstrakt: V současné době existují určité metody a softwarové aplikace pro ověřování kvality testovacích metod. Nicméně se většinou jedná o programy relativně malé velikosti a složitosti, které jsou v některých případech neprůkazné. Cílem této práce je návrh a implementace přiměřeně složité aplikace využívající SŘBD, která bude simulovat funkce reálného univerzitního informačního systému. Dále bude navržen a implementován způsob pro úmyslné vkládání entit s chybovou funkcionalitou do aplikace. Součástí práce bude vytvoření několika entit s chybovou funkcionalitou pro demonstraci funkčnosti řešení. Aplikace bude použita k řízeným experimentům, ověřování kvality testovacích metod a k edukačním účelům v univerzitním prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: There are currently some methods and software applications to check the quality of test methods. However, these are predominantly programs of relatively small size which are in some cases insufficient. The goal of this thesis is to design and implement a relatively sofisticate application that uses DBMS, which will simulate the functions of a real university information system. Furthermore, the way for purposely inserting of entities with error functionality into the application will be designed and implemented. In this thesis, several entities will be created with an error function to demonstrate the functionality of the solution. The application will be used for controlled experiments, verification of a test methods quality and educational purposes in the university environment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Matyas_Jiri_Diplomova_prace.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16N0054Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce497,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16N0054Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce675,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16N0054Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce230,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31808

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.