Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLenc Ladislav, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorMorávka, Jakub
dc.contributor.refereeKrál Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-9-11
dc.date.accessioned2019-03-15T10:14:28Z-
dc.date.available2017-9-1
dc.date.available2019-03-15T10:14:28Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-6-28
dc.identifier74811
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31809
dc.description.abstractDistribuovaným reprezentacím slov či větších úseků textu se v posledních několika letech dostává poměrně velké pozornosti. Na rozdíl od tradičních reprezentací typu Bag-of-words, je výhodou distribuovaných reprezentací schopnost zachytit sémantický význam. Cílem této práce bylo vyzkoušet klasifikaci neuronovými sítěmi, postavenou nad hierarchickou distribuovanou reprezentací dokumentů. Při hierarchické reprezentaci je dokument reprezentován po částech jeho přirozené hierarchické struktury (např. dokument -> odstavce -> věty -> slova). Předpoklad je takový, že reprezentace částí textu ve vyšší úrovni hierarchie by mohla zachytit abstraktnější sémantický význam. Díky tomu by, co se týče úspěšnosti klasifikace, mohla celková reprezentace dokumentu být kvalitnější. Dosažené výsledky ukazují, že některé hierarchické distribuované reprezentace většinou poráží nehierarchické distribuované reprezentace a~tudíž mají potenciál, přestože nepřekonaly některé dostupné výsledky jiných prací.cs
dc.format90 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectklasifikace dokumentůcs
dc.subjectdistribuovaná reprezentacecs
dc.subjecthierarchická reprezentacecs
dc.titleKlasifikace dokumentů s použitím hierarchické reprezentacecs
dc.title.alternativeDocument classification based on a hierarchical representationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedRecently, distributed representations of words or longer pieces of text have gotten quite an attention. In contrast with traditional representations like \emph{Bag-of-words}, distributed representations have the advantage of being able to capture semantic meaning. The main goal of this work was to try document classification via neural networks, which is built upon hierarchical distributed representations of documents. In case of hierarchical representation, document is represented as a collection of its segments (e,g. paragraphs or sentences). There is an assumption that representation of pieces of text at higher hierarchy level (than just words) can capture more abstract semantic meaning. That might lead to a document representation of better quality and thus increase the accuracy of classification. The results of conducted experiments show that some hierarchical distributed representations achieve better accuracy than most of the non-hierarchical ones, although they do not outperform some of the available results of other approaches.en
dc.subject.translateddocument classificationen
dc.subject.translateddistributed representationen
dc.subject.translatedhierarchical representationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_moravka_jakub_2018.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
A15N0071Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce366,41 kBAdobe PDFView/Open
A15N0071Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce442,43 kBAdobe PDFView/Open
A15N0071Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce206,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31809

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.