Title: Detekce a sběr dat z mobilních zařízení v budovách
Other Titles: Detection and data collection from mobile devices in buildings
Authors: Lochman, Matěj
Advisor: Patera Jan, Ing.
Referee: Ledvina Jiří, Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31810
Keywords: detekce;mobilní zařízení;wifi;gdpr;randomizace mac
Keywords in different language: detection;mobile devices;wifi;gdpr;mac randomization
Abstract: Tato diplomová práce se věnuje možným způsobům detekce mobilních zařízení v budovách a soustředí se zejména na technologii WiFi. Jsou zde probrány principy WiFi komunikace a také je prozkoumána randomizace MAC adres. Data jsou sbírána na základě WiFi Probe requestů. Kromě toho je také zohledněna základní legislativa v oblasti sběru dat, včetně nového nařízení GDPR. Prozkoumáno bylo několik metod detekce a identifikace zařízení a tyto poznatky byly využity při návrhu a následné implementaci výsledné aplikace. Výsledkem práce je funkční webová aplikace, obsahující několik nástrojů, které umožňují sledovat chování pozorovaných zařízení.
Abstract in different language: This thesis focuses on possible ways of how to detect mobile devices within buildings, special attention is given to wireless networks. Apart from essential WiFi communication principles, the study looks into MAC address randomization and its flaws. Data collection is realized by collecting Probe request frames from unassociated devices. Recent legislative changes (GDPR) were taken into account. Observed results were used to design and implement a web application, which is capable of collecting data of nearby devices and presenting them via simple reports in a web browser.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lochman_DP.pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFView/Open
A15N0068Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce719,82 kBAdobe PDFView/Open
A15N0068Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce414,88 kBAdobe PDFView/Open
A15N0068Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce219,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31810

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.