Title: Vytváření experimentů pro hodnocení kvality renderovaných scén ve virtuální realitě
Other Titles: Design of experiments for evaluation of rendered scenes in virtual reality
Authors: Kareš, Matěj
Advisor: Váša Libor, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Vaněček Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31816
Keywords: virtualni realita;graficke efekty;subjektivni testovani;experimenty;graficke artefakty;unity
Keywords in different language: virtual reality;visual effects;subjective experiments;graphical artefacts;unity
Abstract: Tato práce se zabývá analýzou virtuální reality, konkrétně grafickými efekty a jejich vnímáním. V teoretickém rozboru jsou probrány koncepty virtuální reality, grafické efekty a provádění subjektivních experimentů. Cílem je vytvořit prostředí pro tvorbu experimentů, které slouží k~získání statistických dat o kvalitě pozorovaných scén. Na základě výsledků experimentu lze upravovat parametry výpočetně náročných grafických efektů na takové úrovně, kdy je dosaženo nejvyššího výkonu s co nejmenším možným negativním dopadem na kvalitu pozorované scény.
Abstract in different language: The focus of this thesis is graphical effects and their subjective perception in virtual reality. In the theoretical part of the thesis, virtual reality, perception oriented experiments and graphical effects will be discussed. The goal is to create an environment for conducting subjective experiments on the subject of visual quality perception. Based on the results of said experiments adjustments can be made to strike balance between visual quality and performance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
karesm_DIP_Text.pdfPlný text práce3,58 MBAdobe PDFView/Open
A16N0038Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce647,51 kBAdobe PDFView/Open
A16N0038Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce310,38 kBAdobe PDFView/Open
A16N0038Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce241,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31816

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.