Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBrada Přemysl, Doc. Ing. MSc., Ph.D.
dc.contributor.authorHessová, Gabriela
dc.contributor.refereeDaněk Jakub, Ing.
dc.date.accepted2018-6-18
dc.date.accessioned2019-03-15T10:14:29Z-
dc.date.available2017-9-1
dc.date.available2019-03-15T10:14:29Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-17
dc.identifier74830
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31817
dc.description.abstractV oblasti webových služeb patří v současnosti k nejpoužívanějším služby typu REST. Cílem této práce je rekonstrukce rozhraní REST služeb z archivu implementovaného pomocí platformy Java za účelem ověření kompatibility komponent, např. kompatibility serveru vzhledem k jeho klientům. Teoretická část se zabývá definicí toho, co to vlastně je rozhraní REST služby, a průzkumem existujících formátů pro jeho zachycení. Následuje analýza nejpoužívanějších technologií pro konstrukci REST služeb v Javě. V praktické části je navržen a implementován algoritmus pro rekonstrukci jejich rozhraní, který je integrován jako rozšíření do úložiště Component Repository supporting Compatibility Evaluation (CRCE) vyvíjeného na Katedře informatiky a výpočetní techniky na Západočeské univerzitě. Výstupem rozšíření je rozhraní REST služby, které je ve formě metadat uloženo do databáze pro možnost provádění dalších analýz.cs
dc.format90 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectrestcs
dc.subjectjax-rscs
dc.subjectjerseycs
dc.subjectspring mvccs
dc.subjectroacs
dc.subjectcrcecs
dc.subjectidlcs
dc.subjectwadlcs
dc.subjectwebové službycs
dc.titleAutomatizovaná rekonstrukce rozhraní webových služeb reverzním inženýrstvímcs
dc.title.alternativeAutomated reconstruction of web-service interfaces by reverse engineeringen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedIn the field of web services, REST services are currently very frequently used. The goal of this master thesis is to reconstruct REST service interface from an archive implemented on the Java platform in order to verify compatibility of components such as server compatibility with its clients. The theoretical part deals with the definition of what the REST service interface is and with the reasearch of existing formats for its description. Following is an analysis of the most used technologies for constructing the REST service interface in Java. In the practical part, an algorithm for its reconstruction is designed and implemented, which is integrated in a form of a plugin to the Component Repository supporting Compatibility Evaluation (CRCE) developed at the Department of Computer Science and Engineering at the University of West Bohemia. The plugin output is a REST service interface which is saved to a database in the form of metadata for the possibility of performing further analyses.en
dc.subject.translatedresten
dc.subject.translatedjax-rsen
dc.subject.translatedjerseyen
dc.subject.translatedspring mvcen
dc.subject.translatedroaen
dc.subject.translatedcrceen
dc.subject.translatedidlen
dc.subject.translatedwadlen
dc.subject.translatedweb servicesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hessova_A15N0059P.pdfPlný text práce942,86 kBAdobe PDFView/Open
A15N0059Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce408,42 kBAdobe PDFView/Open
A15N0059Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce369,55 kBAdobe PDFView/Open
A15N0059Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce214,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31817

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.