Title: Využití vektorových instrukcí v agregačních funkcích na platformě x86
Other Titles: Using of vector instructions in aggregate functions on x86 platform
Authors: Löffelmann, Václav
Advisor: Zíma Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Koutný Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31818
Keywords: vektorizace;avx-512;agregační funkce;sql;databáze
Keywords in different language: vectorization;avx-512;aggregation functions;sql;databases
Abstract: Cílem této práce bylo maximalizovat využití vektorových instrukcí při výpočtech agregačních funkcí. Práce je postavena nad novou instrukční sadou vektorových instrukcí AVX-512. Implementací se podařilo ukázat, že vhodné použití vektorizace může výpočty agregačních funkcí výrazně urychlit.
Abstract in different language: This work aims to maximize use of vector instructions on data aggregation tasks. A new vector instruction set AVX-512 is used in this work. Implementation proves that a proper usage of the vector instructions can significantly speed up the processing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
loffelmann_dp.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
A16N0050Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce355,64 kBAdobe PDFView/Open
A16N0050Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce416,34 kBAdobe PDFView/Open
A16N0050Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce215,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31818

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.