Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKlatová, Eliška
dc.contributor.authorVolmůtová, Veronika
dc.contributor.refereeTlučhoř, Jan
dc.date.accepted2012-09-13
dc.date.accessioned2013-06-19T06:31:48Z-
dc.date.available2012-06-15cs
dc.date.available2013-06-19T06:31:48Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-08-23
dc.identifier50719
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3182
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá významem lázeňského cestovního ruchu v Karlovarském kraji. Teoretická část vymezuje pojmy jako lázeňství, statut lázeňského místa, přírodní léčivé zdroje a lázeňká péče. Hlavní část práce se věnuje charakteristice Karlovarského kraje z pohledu cestovního ruchu a lázeňství a analýze vybraných ukazatelů v lázeňství. Závěrečná část práce zhodnocuje význam lázeňství pro Karlovarský kraj. Na základě zjištěných nedostatků autorka navrhla konkrétní marketingové aktivity pro zvýšení atraktivnosti kraje z pohledu lázeňství.cs
dc.format59 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcestovní ruchcs
dc.subjectlázeňstvícs
dc.subjectlázeňský cestovní ruchcs
dc.subjectKarlovarský krajcs
dc.titleVýznam lázeňského cestovního ruchu v Karlovarském krajics
dc.title.alternativeThe importance of the spa and tourist industry in the Karlovy Vary Regionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is aimed on the importance of the spa and tourist industry in the Karlovy Vary region. The theoretical part defines terms such as balneology, spa resort, natural resourse and balneology care. The main part is devoted to characteristic of the Karlovy Vary region in the term of tourism and analysis of selected indicator in the spa and tourist industry. The final part assesses the importance of spa and tourist industry in the Karlovy Vary region. On the basis of the deficiences a set of recommendations was proposed specific marketing activities to increase the attractiveness os the region from the perspective of the balneology.en
dc.subject.translatedspa and tourist industryen
dc.subject.translatedbalneologyen
dc.subject.translatedKarlovy Vary regionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veronika_Volmutova_Vyznam_lazenskeho_cestovniho_ruchu_v_Karlovarskem_kraji.pdfPlný text práce4,91 MBAdobe PDFView/Open
Volmutova v.PDFPosudek vedoucího práce205,32 kBAdobe PDFView/Open
Volmutova - O.pdfPosudek oponenta práce280,23 kBAdobe PDFView/Open
Volmutova obh..PDFPrůběh obhajoby práce82,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3182

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.