Název: Marketingový plán konkrétní firmy
Další názvy: Marketing plan of the concrete firm
Autoři: Šedivcová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Eger, Ludvík
Oponent: Petrtyl, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3184
Klíčová slova: marketing;marketingový plán;strategický marketing
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;marketing plan;strategic marketing
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na vytvoření části marketingového plánu firmy Elasto form s. r. o., ke které mi byla firma ochotna poskytnout údaje, a propagační kampaně jako součásti marketingového plánu. Ta napomůže zlepšení jejího postavení na trhu a zvýšení povědomí o firmě a o jejích produktech. Práce se skládá ze dvou částí. V první jsou za pomoci odborné literatury definovány zásady tvorby marketingu, marketingového plánu a reklamy. V části druhé je stručně popsána firma, její největší konkurenti na trhu a marketingové cíle. Následně je definován vytvořený marketingový plán a propagační kampaň. Na závěr je provedeno zhodnocení rizik dané marketingové kampaně.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is focused on creating part of marketing plan of company Elasto form s. r. o. This company was willing to give some figures and promotional campaign as parts of marketing plan. This campaign helps to improve their market position and helps to increase an awareness of the company and their products. This work is consisting of two parts. There are defined principles how to create marketing, marketing plan and advertising, in the first part. This one is created with using of expert literature. In the second part, there is shortly defined the company, their biggest competitors on the market and their marketing goals. Then, there is defined marketing plan, which was created, and promotional campaign. In conclusion, there is made assessment of risks of the marketing campaign.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC Sedivcova.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sedivcova - V.pdfPosudek vedoucího práce288,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sedivcova - O.pdfPosudek oponenta práce290,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HP0016.jpgPrůběh obhajoby práce100,44 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3184

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.