Název: Odezva stržové eroze na probíhající environmentální změny (ve Stříbrské pahorkatině)
Další názvy: Gully erosion and present day environmental changes in Stříbrská Pahorkatina
Autoři: Veselý, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Mentlík, Pavel
Oponent: Stacke, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3185
Klíčová slova: strž;stržová eroze;digitální model reliéfu;geomorfologické informační systémy;současné geomorfologické procesy
Klíčová slova v dalším jazyce: gully;gully erosion;digital relief model;geomorphological information systems;current geomorphological processes
Abstrakt: V posledních 20 letech dochází k nárustu extrémních klimatických událostí, které jsou odezvou probíhajících environmentálních změn (nejvýraznější příklad srážkové události v roce 2002). U vybraných geomorfologických procesů (jejichž činnost je na tyto jevy vázána - např. úlomkotoky nebo stržová eroze) by proto mělo docházet k jejich akceleraci. To by mělo být patrné na geomorfologických formách, které těmito procesy vznikají (stržích). Výzkum byl zaměřen na stržový systém nacházející se ve střední části Stříbrské pahorkatiny, u něhož byla sledována aktivita současných geomorfologických procesů.
Abstrakt v dalším jazyce: In recent 20 years there is increase of extreme climatic events that are reaction to ongoing environmental changes (the most considerable example of precipitation event in 2002). Therefore, there should be acceleration of chosen geomorphological processes (whose activity is related to those events, e.g. debris flow or gully erosion). This fact should be evident at geomorphological forms that are created by these processes (gullies). The research was focused on the gully system located in the middle part of Stříbrská pahorkatina, where the activity of current geomorphological processes was observed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tomas Vesely_BP_KGE_2012.pdfPlný text práce5,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vesely - p. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce256,22 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Vesely - p. oponenta.zipPosudek oponenta práce567,94 kBZIPZobrazit/otevřít
Vesely.jpgPrůběh obhajoby práce133,89 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3185

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.