Název: Vybrané socioekonomické změny v Domažlickém okrese v letech 1989 - 2009
Další názvy: Selected socio-economic changes in the district of Domažlice in the years 1989 - 2009
Autoři: Ježková, Václava
Vedoucí práce/školitel: Matušková, Alena
Oponent: Novotná, Marie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3186
Klíčová slova: okres Domažlice;zemědělství;transformace;nezaměstnanost;socioekonomické změny;zemědělská půda
Klíčová slova v dalším jazyce: district of Domažlice;agriculture transformation;unemployment;socio-economic changes;agricultural land
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením vybraných socioekonomických změn v letech 1989-2009, ke kterým došlo v okrese Domažlice. Vývoj těchto změn je srovnáván se změnami v ČR v tomto období. Jsou zde hodnoceny změny, ke kterým došlo u obyvatelstva, na trhu práce a v zemědělství. Mimo jiné je v této práci také charakteristika transformačního období v ČR. Na základě této charakteristiky je zhodnocena transformace zemědělství v okrese Domažlice ve sledovaném období.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the evalution of selected socio-ecomomic changes in the years 1989-2009, which occurred in the District of Domažlice. The development of these changes is compared with changes in the ČR in this period. There are evaluated the changes which occurred in the population, labour and agriculture. Among other things, there is also characteristic of the transition period in the country in this work. Based on this characteristic, it assesses the transformation of agriculture in the District of Domažlice of the reference period.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KGE) / Bachelor´s works (DGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP- Vaclava Jezkova 2012.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jezkova - p. vedouciho.zipPosudek vedoucího práce384,73 kBZIPZobrazit/otevřít
Jezkova - p. oponenta.zipPosudek oponenta práce449,46 kBZIPZobrazit/otevřít
Jezkova.jpgPrůběh obhajoby práce152,33 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3186

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.