Název: Výzkum regionální identity žáků na Klatovsku
Další názvy: Research on regional identity of pupils in Klatovy region
Autoři: Michálková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Kopp, Jan
Oponent: Matušková, Alena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3188
Klíčová slova: regionální identita;místně zakotvené učení;malotřídní škola
Klíčová slova v dalším jazyce: regional identity;place-based-learning;small school
Abstrakt: Tato práce zkoumá regionální identitu žáků na prvním stupni základních škol, jakožto jejich vztah k místu (obci), kde žijí, jejich vztahu k místní komunitě, jejich pohled na zdejší krajinu a výjimečné místní prvky. Dále se věnuje také venkovským školám a ?místně zakotvenému učení? (place-based education). Na základě empirického šetření porovnává postoje žáků venkovských a městských škol v dané problematice ? vztahu k obci, vztahu k sídlu jiného charakteru (město ? venkov) a návštěvě a vnímání sousedních zemí Německa a Rakouska. Počet respondentů, žáků 4. a 5. tříd základních škol, byl 212. Empirické šetření bylo provedeno na 11 venkovských základních školách a jedné městské. Vybrané školy se nacházejí na území ORP Klatovy.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper examines the regional identity of pupils at primary schools, as their relationship to the place (village), where they live, their relationship with the local community, their view of the local countryside and exceptional local elements. It also discusses the rural schools and "locally-grounded learning" (place-based education). Based on empirical research compares the attitudes of pupils in rural and urban schools in the issue - the relationship to the village, the relationship to the seat of another character (city - country) and visit the neighboring countries and the perception of Germany and Austria. The number of respondents pupils 4th and 5th elementary school classes, was 212. The empirical investigation was carried out in 11 rural primary schools and one city. Selected schools are located in the district Klatovy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_J_Michalkova.pdfPlný text práce5,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Michalkova - p. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce256,27 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Michalkova - p. oponenta.zipPosudek oponenta práce446,83 kBZIPZobrazit/otevřít
Michalkova.jpgPrůběh obhajoby práce146,97 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3188

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.