Title: Ebrietas aethylica jako komplikující faktor přednemocničního zajištění pacienta, zásady postupu zdravotnického personálu
Other Titles: Ebrietas aethylica as a complicating factor in ensuring the prehospital patient, principles of medical staff procedure
Authors: Edl, Metoděj
Advisor: Hájek Marcel, MUDr. et Mgr. Ph.D.
Referee: Holubec Luboš, Doc. MUDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31888
Keywords: zdravotnická záchranná služba;policie;alkohol;spolupráce;komplikace;negativní revers
Keywords in different language: emergency medicine services;police;alcohol;cooperation;complications;negative reverse
Abstract: V této bakalářské práci se věnujeme fenoménu alkoholu jako komplikujícímu faktoru při zásahu zdravotnické záchranné služby. V teoretické části se zaměřujeme na alkohol jako látku a jeho metabolizmus v lidském těle, komplikace vznikající jeho konzumací při samotném zásahu záchranných složek a právní problematiku spojenou s intoxikovanými pacienty. V praktické části zkoumáme a porovnáváme názory a zkušenosti záchranářů a policistů na zkoumané problémy a vzájemnou spolupráci.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with fenomen of alcohol as complicating factor for emergency medical services. The theoretical part discusses an alcohol as substance and its metabolism in human body, complications caused by alcohol during intervention of emergency medicine services and legal issues connected with intoxicated patients. In the practical part We research and compare opinions and experiences of paramedics and police officers in research probems and mutual cooperation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metodej Edl - Bakalarska prace, 2018.pdfPlný text práce730,33 kBAdobe PDFView/Open
Edl_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Edl_OP.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Edl.pdfPrůběh obhajoby práce405,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31888

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.