Title: Radiodiagnostické zobrazení koronárních tepen
Other Titles: Radiodiagnostic imaging of coronary arteries
Authors: Komzák, František
Advisor: Jirouš Štěpán, MUDr.
Referee: Kott Otto, MUDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31890
Keywords: věnčité tepny;rentgen;výpočetní tomografie;koronarografie;ateroskleróza;radiační zátěž
Keywords in different language: coronary arteries;rentgen;computed tomography;coronary angiography;atherosclerosis;radiational load
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o radiodiagnostickém zobrazení koronárních tepen za použití ionizujícího záření. Skládá se z části teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá anatomií srdce a ischemickou chorobou srdeční. Popíšeme zde jednotlivé formy postižení věnčitých tepen aterosklerózou a možnosti jejich zobrazení pomocí ionizujícího záření. Dále se budeme zabývat popisem jednotlivých vyšetřovacích metod, které se v současné době používají k zobrazení koronárních tepen. V praktické části se budeme věnovat kvalitativnímu výzkumu ve formě kazuistik a porovnáme, jaký způsob vyšetření je pro konkrétního pacienta nejvhodnější.
Abstract in different language: This bacherlor thesis deals with the radiodiagnostic imaging of coronary arteries by means of ionizing radiation. It consists of both theory and practice. The theory focuses on the anatomy of the heart and the ischaemic heart disease. It describes different forms of damage in coronary arteries caused by atherosclerosis and the possibility of imaging them by means of ionizing radiation. Furthermore, it will deal with various examination methods which are being used for coronary artery imaging. The practical part is concerned with the qualitative research in form of case histories and consideres the best possible examination technique for each patient.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komzak_Frantisek.pdfPlný text práce772,26 kBAdobe PDFView/Open
Komzak_VP.pdfPosudek vedoucího práce991,68 kBAdobe PDFView/Open
Komzak_OP.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Komzak.pdfPrůběh obhajoby práce407,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31890

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.