Title: Životní styl studentů oboru Zdravotnický záchranář v ČR
Other Titles: Lifestyle of students of Paramedic in the Czech Republic
Authors: Camrda, Petr
Advisor: Pfefferová Eva, Mgr.
Referee: Martinek Lukáš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31895
Keywords: životní styl;zdravotnický záchranář;návykové látky;spánek;výživa;pohybová aktivita
Keywords in different language: lifestyle;paramedic;addictive substances;sleep;nutrition;physical activity
Abstract: Tématem této bakalářské práce je životní styl studentů oboru Zdravotnický záchranář. Zabývá se zejména stravováním, fyzickou aktivitou, spánkem a užíváním návykových látek, včetně alkoholu a kouření. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou popsána specifika práce zdravotnického záchranáře, dále jsou popsány jednotlivé složky životního stylu a rizika s nimi související. V praktické části, jejímž úkolem je podat přehledový materiál o životním stylu studentů oboru Zdravotnický záchranář, jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo mezi studenty oboru Zdravotnický záchranář na vysokých školách a univerzitách v České republice a ve Slovenské republice.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is lifestyle of Paramedic students. The thesis specifically deals with eating, physical activity, sleeping, drug use, alcohol use and smoking. Bachelor thesis is divided into theoretical part and practical part. The theoretical part includes a description of the paramedic's work. The thesis also deals with the individual components of the lifestyle and the risks related with this work. The practical part shows the survey material about lifestyle of a medical rescue student. It presents results of the questionnaire survey given to students of paramedic studies from universities in the Czech Republic and Slovakia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Camrda_BP_2018.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Camrda_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Camrda_OP.pdfPosudek oponenta práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Camrda.pdfPrůběh obhajoby práce416,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31895

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.