Title: Problematika enormně obézních pacientů v PNP
Other Titles: The issue of enormously obese patients in PHEC
Authors: Šíma, Lukáš
Advisor: Kálal Jan, Doc. MUDr. PaedDr. CSc.
Referee: Martinek Lukáš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31899
Keywords: obezita;enormní obezita;klasifikace obezity;transport enormně obézních;zdravotnická záchranná služba
Keywords in different language: obesity;enormous obesity;classification of obesity;transportation of enormously obese;emergency medical services
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou enormně obézních pacientů v PNP. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje obecnému popisu obezity, příčinám jejího vzniku, komplikacím s ní souvisejícími a seznámením s přednemocniční neodkladnou péčí. Dále je zaměřena na vyšetření enormně obézního pacienta a transport k jeho následnému ošetření. Praktická část se věnuje subjektivnímu názoru jednotlivých zdravotnických záchranářů Plzeňského kraje týkající se tohoto tématu.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the problematics of enormously obese patients in PHEC. It is devided into the theoretical and practical part. The theoretical part is focused on common description of obesity, the causes of its creation, complications connected with obesity, and an introduction into prehospital emergency care. Further it focuses on examination of an enormously obese patient and his or her transportation to a following treatment. The practical part learns the subjective opinion of particular sanitary rescuers of Pilsen district about this topic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2018 - Sima.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
Sima_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Sima_OP.pdfPosudek oponenta práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Sima.pdfPrůběh obhajoby práce404,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31899

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.