Title: Spolupráce zdravotnické záchranné služby s horskou službou na Šumavě
Other Titles: Cooperation emergency medical services with mountain rescue service in Šumava
Authors: Zelenka, František
Advisor: Pfefferová Eva, Mgr.
Referee: Reichertová Stanislava, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31901
Keywords: horská služba;historie horské služby;spolupráce;zdravotnická záchranná služba
Keywords in different language: mountain rescue service;history of mountain rescue service;cooperation;emergency medical services
Abstract: Bakalářská práce se zabývá spoluprací zdravotnické záchranné služby a horské služby v oblasti Šumavy. Teoretická část je rozdělena na dvě oblasti, přičemž v první části pojednává o historii od vzniku až po současnost, organizačním členění, hlavních úkolech a technických prostředcích horské služby. Druhá část popisuje historii zdravotnické záchranné služby a dále se jí věnuje v kontextu zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Praktická část má za úkol podat ucelený obraz spolupráce těchto dvou organizací.
Abstract in different language: This bachelor diploma work is about colaboration between Emergency Medical Service and Mountain Rescue Service on area of Šumava. The theoretical part is separated into two parts. The first part si history from the beginning to the present, organizational structure, main tasks, technical tools of the Mountain Rescue Service. The second part describes the history of the Emergency Medical Service and deals with it in the context of the Law n. 374/2011 of legal code what is about the Emergency Medical Service. The practical part has the task of presenting a coherent picture of the cooperation between these two organizations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZELENKA_BP_2018.pdfPlný text práce948,07 kBAdobe PDFView/Open
Zelenka_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Zelenka_OP.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Zelenka.pdfPrůběh obhajoby práce396,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31901

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.