Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHájek Marcel, MUDr. et Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorSvobodová, Markéta
dc.contributor.refereeMartinek Lukáš, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-14
dc.date.accessioned2019-03-15T10:15:09Z-
dc.date.available2017-1-31
dc.date.available2019-03-15T10:15:09Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-27
dc.identifier72920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31904-
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je "HIV pozitivní pacient - zásady postupu zdravotnického personálu s důrazem na jeho ochranu". Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části bakalářské práce je popsána historie týkající se viru HIV a onemocnění AIDS, biologické agens HIV, jeho životní cyklus, diagnostické možnosti, a v neposlední řadě prevence, jak laické veřejnosti, tak zejména zdravotnických pracovníků, včetně řešení poranění zdravotníka krví infikovanou injekční jehlou. V praktické části jsou rozebrány výsledky anonymního dotazníkového šetření, kterého se zúčastnili zdravotničtí pracovníci Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje a Domažlické nemocnice a.s.cs
dc.format56+34
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectvirus hivcs
dc.subjectonemocnění aidscs
dc.subjectpacientcs
dc.subjectzdravotnický personálcs
dc.subjectprevencecs
dc.titleHIV pozitivní pacient - zásady postupu zdravotnického personálu s důrazem na jeho ochranucs
dc.title.alternativeHIV positive patient - principles of practise medical stuff with emphasis of his protectionen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictví
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis work deals with the topic "HIV positive patient - the principles of medical staff's progress with emphasis on its protection". The thesis is divided in two parts - theoretical part and practical part. The theoretical part describes the history of HIV and AIDS, the biological agent of HIV, its life cycle and pathogenesis. It also describes the clinical picture and complications related to it, diagnostic possibilities and last but not least, the prevention of both the general public and the medical staff, including the treatment of the injured person with blood-injected needles. In the practical part are analyzed the results of the anonymous questionnaire survey, which was attended by the health workers of the ZZSPk and Domažlice hospital a.s.en
dc.subject.translatedvirus hiven
dc.subject.translatedaids diseaseen
dc.subject.translatedpatienten
dc.subject.translatedmedical stuffen
dc.subject.translatedpreventionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - finalni verze.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
Svobodova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Svobodova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Svobodova.pdfPrůběh obhajoby práce399,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31904

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.