Title: Sledování zraněného po tupém úrazu hlavy pomocí zobrazovacích metod (RTG, USG, AG, CT, MR)
Other Titles: Monitoring the injured patient after blunt head injury using medical imaging (X-ray, USG, AG, CT, MRI)
Authors: Klásek, Jakub
Advisor: Chudáček Zdeněk, MUDr. Ph.D.
Referee: Kott Josef, Prof. Ing. DrSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31908
Keywords: ct;skiagrafie;tupé poranění hlavy;zobrazovací metody
Keywords in different language: ct;skiagraphy;blunt head injury;imaging methods
Abstract: Tato práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je popsána základní anatomie hlavy a druhy poranění, která mohou v oblasti hlavy nastat. Také jsou zde popsány zobrazovací metody, jichž se využívá při diagnostice u poranění hlavy. Praktická část se zaměřuje na analýzu dat pořízených při vyšetření pacientů s tupým úrazem hlavy a jejich sledování.
Abstract in different language: This bachelor thesis consists of a theoretical and practical part. In the theoretical part, we are describing the basic head anatomy and head injuries. We are also describing imaging modalities which are used to diagnosis of blunt head injuries. The practical part of the thesis is focused on data analysis gathered from patient examinations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_KlasekJakub.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
Klasek_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
Klasek_OP.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Klasek.pdfPrůběh obhajoby práce421,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31908

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.