Název: Vývoj krajiny v kvartéru v okolí Nestlivského rybníka
Další názvy: The development of landscape in the surroundings of Nestlivský rybník during the Quaternary
Autoři: Pihýr, Petr
Vedoucí práce/školitel: Mentlík, Pavel
Oponent: Stacke, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3191
Klíčová slova: kvartérní geomorfologie;granulometrie;spraše;OSL;prostorová analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: quaternary geomorphology;granulometry;loesses;OSL;spatial analysis
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí kvartérně geomorfologických procesů podílejících se na utváření vzhledu okolí Nestlivského rybníku. Cílem práce je určení hlavních geomorfologických procesů, které zde panovaly, stanovení přibližné doby, kdy tyto procesy probíhaly, a provedení prostorové analýzy za účelem lokalizace zdrojových oblastí transportovaných hornin a směru působení geomorfologických procesů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis deals with the reconstruction of quaternary geomorphological processes, that took part in the formation of the Nestlivský rybník pond's appearance. The thesis focuses on the identification of the main geomorphological processes, that were involved in this location, on the determination of the approximate date, during which these processes were going on, and on the spatial analysis, which goal is to localize the source areas of the transported rocks and the direction of the effect of geomorphological processes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_PetrPihyr... format.pdfPlný text práce5,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pihyr - p. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce265,55 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Pihyr - p. oponenta.zipPosudek oponenta práce566,96 kBZIPZobrazit/otevřít
Pihyr.jpgPrůběh obhajoby práce101,8 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3191

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.