Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKott Otto, MUDr. CSc.
dc.contributor.authorMajerová, Barbora
dc.contributor.refereeNedbal Pavel, Mgr. Bc. DiS.
dc.date.accepted2018-6-21
dc.date.accessioned2019-03-15T10:15:10Z-
dc.date.available2017-1-31
dc.date.available2019-03-15T10:15:10Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-21
dc.identifier72930
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31910
dc.description.abstractBakalářská práce na téma "Zobrazovací metody v diagnostice akutní mezenteriální ischemie" se zabývá nekrózou střeva při uzávěru mezenteriální arterie a možnostmi využití zobrazovací metody vedoucí k určení diagnózy. Kvalifikační práce je rozdělena do dvou částí teoretická a praktická část. Teoretická část se zabývá anatomií, histologií krevních cév obecně, klinickými aspekty a zobrazovacími metodami. Praktická část obsahuje cíle práce, hypotézy a kazuistiky.cs
dc.format99 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectakutní mezenteriální ischemiecs
dc.subjectarteriální emboliecs
dc.subjectct angiografiecs
dc.subjecttruncus coeliacuscs
dc.subjecthorní mezenterická tepnacs
dc.titleZobrazovací metody v diagnostice akutní mezenteriální ischemiecs
dc.title.alternativeImaging Methods in the Diagnosis of Acute Mesenteric Ischemiaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis on topic "Imaging Methods in the Diagnosis of Acute Mesenteric Ischemia" deals with intestinal necrosis at mesenterial artery occlusion and the possibilities of using the imaging method to determine the diagnosis. The qualification is divided into two parts theoretical and practical part. The theoretical part deals with anatomy, histology of blood vessels in general, clinical aspects and imaging methods. The practical part contains the aims of work, hypotheses and case reports.en
dc.subject.translatedacute mesenterial ischemiaen
dc.subject.translatedarterial embolismen
dc.subject.translatedct angiographyen
dc.subject.translatedtruncus coeliacusen
dc.subject.translatedupper mesenteric arteryen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barbora Majerova - Zobrazovaci metody v diagnostice akutni mezenterialni ischemie.pdfPlný text práce9,47 MBAdobe PDFView/Open
Majerova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Majerova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Majerova.pdfPrůběh obhajoby práce419,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31910

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.