Title: Zobrazovací metody v diagnostice akutní mezenteriální ischemie
Other Titles: Imaging Methods in the Diagnosis of Acute Mesenteric Ischemia
Authors: Majerová, Barbora
Advisor: Kott Otto, MUDr. CSc.
Referee: Nedbal Pavel, Mgr. Bc. DiS.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31910
Keywords: akutní mezenteriální ischemie;arteriální embolie;ct angiografie;truncus coeliacus;horní mezenterická tepna
Keywords in different language: acute mesenterial ischemia;arterial embolism;ct angiography;truncus coeliacus;upper mesenteric artery
Abstract: Bakalářská práce na téma "Zobrazovací metody v diagnostice akutní mezenteriální ischemie" se zabývá nekrózou střeva při uzávěru mezenteriální arterie a možnostmi využití zobrazovací metody vedoucí k určení diagnózy. Kvalifikační práce je rozdělena do dvou částí teoretická a praktická část. Teoretická část se zabývá anatomií, histologií krevních cév obecně, klinickými aspekty a zobrazovacími metodami. Praktická část obsahuje cíle práce, hypotézy a kazuistiky.
Abstract in different language: Bachelor thesis on topic "Imaging Methods in the Diagnosis of Acute Mesenteric Ischemia" deals with intestinal necrosis at mesenterial artery occlusion and the possibilities of using the imaging method to determine the diagnosis. The qualification is divided into two parts theoretical and practical part. The theoretical part deals with anatomy, histology of blood vessels in general, clinical aspects and imaging methods. The practical part contains the aims of work, hypotheses and case reports.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barbora Majerova - Zobrazovaci metody v diagnostice akutni mezenterialni ischemie.pdfPlný text práce9,47 MBAdobe PDFView/Open
Majerova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Majerova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Majerova.pdfPrůběh obhajoby práce419,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31910

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.