Title: CT koronarografie
Other Titles: CT coronarography
Authors: Ševčíková, Kristýna
Advisor: Heidenreich Filip, MUDr.
Referee: Nedbal Pavel, Mgr. Bc. DiS.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31914
Keywords: výpočetní tomografie;koronarografie
Keywords in different language: computed tomography;coronarography
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vyšetřením koronárních tepen pomocí výpočetní tomografie. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část popisuje anatomii srdce, funkci koronárních tepen, vývoj a historii CT, popis principu CT a indikace k vyšetření koronárních tepen. Praktickou část práce tvoří kvalitativní výzkum, v němž je porovnáno vyšetření koronárních tepen pomocí CT a invazivní koronarografie.
Abstract in different language: This thesis focuses on the examination of coronary arteries using computed tomography. The thesis is divided into theoretical part and practical part. The theoretical part describes the heart anatomy, the function of the coronary arteries, the development and history of the CT, the description of the CT principle and the indication for examination of coronary arteries. The practical part of the thesis is a qualitative research, in which coronary artery examination by CT is compared with invasive coronarography.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sevcikova_BakalarskaPrace.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFView/Open
Sevcikova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Sevcikova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Sevcikova.pdfPrůběh obhajoby práce410,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31914

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.